Tại sao cần đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân viên?

Từ lâu, ngành công nghiệp đào tạo đã và đang đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân sự đến kết quả kinh doanh. Có thể nói, một chương trình đào tạo hiệu quả chính là một sản phẩm tốt. Làm thế nào để chúng ta biết khi sản phẩm đào tạo đã thành công và có tác động tốt tới doanh nghiệp? Trong bài viết này, We sẽ cùng bạn khám phá vai trò của các số liệu công việc trong việc đo lường tác động của một chương trình đào tạo.

Đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân viên

Mục đích của đo lường

Các chuyên gia đào tạo và phát triển sẽ tập trung vào việc lấp đầy khoảng trống đào tạo thông qua các chương trình đào tạo nhân viên. Cho dù được tổ chức trong một lớp học hoặc các định dạng trực tuyến, các chương trình đào tạo cần tối đa hóa việc chuyển giao học tập từ vai trò công việc sang sự tác động đến các mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu chính của việc này là để đo lường tác động của các chương trình đào tạo đối kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân viên

Nhưng làm thế nào để chúng ta đo lường sự thành công của một chương trình đào tạo? Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiện nhấn mạnh vào việc xem dữ liệu cứng, một giá trị hữu hình trong đào tạo, như KPIs. Là chủ doanh nghiệp, nhu cầu đo lường tính khả thi của chương trình đang ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ty đào tạo doanh nghiệp nên có thể đo lường giá trị của chương trình đào tạo và buộc nó vào dữ liệu cứng, từ đó rút ra những điểm cần lưu ý.

Luyện viết chữ đẹp giáo viên

Lịch sử của việc đo lường các chương trình đào tạo

Năm 1959, Donald Kirkpatrick đã giới thiệu 4 cấp độ đo lường tác động của chương trình đào tạo. Bao gồm:

 • Phản ứng

Những gì suy nghĩ, cảm xúc và ý kiến ​​của người học liên quan đến đào tạo.

 • Học tập

Sự gia tăng kiến ​​thức và kỹ năng của người học.

 • Thay đổi hành vi

Mức độ thay đổi trong hành vi của người học tại nơi làm việc.

 • Các kết quả

Sự thay đổi tổng thể trong tổ chức do đào tạo.

Sau đó, Jack Phillips đã mở rộng mô hình Kirkpatrick bằng cách thêm một mức đo thứ năm. Mô hình đo lường phát triển từ Tiến sĩ Donald Kirkpatrick và Tiến sĩ Jack Phillips đã trở thành mô hình đánh giá đáng tin cậy nhất hiện nay. Phương pháp Phillips ROI liên quan đến mức chi trả tiềm năng (nghĩa là Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) với kết quả của chương trình đào tạo nhân viên của công ty).

Đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân viên

Các mốc đo lường chính cùng với vòng đời phát triển đào tạo và phân phối đào tạo

1. Các chỉ số hiệu suất chính (Số liệu) phù hợp với các mục tiêu đào tạo

Thông thường, các nhà quản lý đơn vị kinh doanh yêu cầu một chương trình đào tạo khi họ xác định nhu cầu giải quyết vấn đề và cần phải đào tạo để cải thiện một số liệu. Ví dụ: Nếu đơn vị đóng gói của một công ty dược phẩm thường quan sát 2-3 vấn đề không đạt trên 100 đơn hàng được đóng gói, nhưng đột nhiên nhận thấy 6-7 vấn đề trên 100 đơn hàng đóng gói, các nhà quản lý bắt đầu phân tích lý do tại sao. Họ có thể yêu cầu quá trình đào tạo tuân thủ về GMP (Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt)  để cải thiện các số liệu.

Microlearning là gì?

Đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân viên

Một sự thay đổi về số liệu hoặc các chỉ số hiệu suất chính có thể thúc đẩy nhu cầu đào tạo. Vì vậy, việc xác định chỉ số Hiệu suất chính có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về kiến ​​thức, kỹ năng hoặc thái độ, đây có thể là cột mốc đầu tiên của việc đo lường tác động đào tạo tới kết quả kinh doanh. Các mục tiêu đào tạo nên đề cập đến cách họ dự định tác động đến các chỉ số hiệu suất chính. Vì vậy, các chỉ số hiệu suất chính đo lường kết quả của kiến ​​thức, kỹ năng và thay đổi hành vi.

2. Mục tiêu đo lường, đào tạo đo lường

Điều này giúp Nhà đào tạo và người quản lý doanh nghiệp xác định các số liệu cần được tác động bởi đào tạo và phù hợp với các mục tiêu đào tạo. Tác động của đào tạo đối với kiến ​​thức và kỹ năng có thể được đo lường thông qua kết quả đánh giá trước và sau đánh giá của khóa đào tạo. Báo cáo từ Hệ thống quản lý học tập rất hữu ích trong trường hợp định dạng đào tạo trực tuyến.

Đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân viên

Các công ty đào tạo doanh nghiệp có thể đo lường tác động của đào tạo nhân sự tới kết quả kinh doanh theo các bước sau:

 • Tạo mục tiêu đào tạo có thể đo lường được
 • Tạo ra các chiến lược hướng dẫn đạt được các mục tiêu có thể đo lường
 • Tạo các cấp độ kiến ​​thức hoặc kỹ năng thành thạo liên quan đến các mục tiêu có thể đo lường được (bao gồm các cấp độ đánh giá)

Đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân viên

Thu thập và phân tích dữ liệu giúp đánh giá tác động sâu sắc của các chương trình đào tạo nhân viên của công ty bao gồm nhiều kỹ thuật và các bước. Tùy thuộc vào bản chất của chương trình đào tạo, dữ liệu cứng thể hiện chất lượng, chi phí, thời gian và đầu ra có thể được thu thập. Tương tự, dữ liệu mềm, bao gồm sự hài lòng công việc, sự hài lòng đào tạo, vv, có thể được thu thập. Sử dụng các phương pháp đánh giá của Kirkpatrick và Phillip, một số phương pháp thu thập dữ liệu được áp dụng là:

 • Kiểm tra và đánh giá (trước và sau đào tạo) để đánh giá kiến ​​thức, kỹ năng
 • Phỏng vấn để đánh giá phản ứng của người học và sự hài lòng của chương trình
 • Giám sát hiệu suất kinh doanh để đánh giá hồ sơ hoạt động và hiệu suất để xác định tỷ lệ cải thiện
 • Các cuộc điều tra và bảng câu hỏi tiếp theo để thu thập phản hồi của các bên liên quan

Lớp luyện viết chữ đẹp học sinh

Phân tích dữ liệu được thu thập từ các chương trình đào tạo

Ngoài đào tạo, có một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của một nhân viên. Ví dụ, các chương trình thưởng cho nhân viên có thể có tác động trực tiếp đến hiệu suất của nhân viên. Do đó, điều quan trọng là phân tách đánh giá đào tạo và tác động của nó đối với hiệu suất của nhân viên. Để phân biệt tác động kinh doanh của một chương trình đào tạo với các yếu tố khác, một hoặc nhiều kỹ thuật có thể được sử dụng. Các chương trình này bao gồm:

 • Nhóm kiểm soát

Các nhóm kiểm soát là những nhóm không tham gia vào các chương trình đào tạo. So sánh kết quả của các nhóm thí điểm với các nhóm kiểm soát là cách hiệu quả nhất để đánh giá kết quả đào tạo.

 • Dự báo các bên liên quan và người tham gia

Ước tính cải thiện từ các bên liên quan và người tham gia được thu thập và so sánh với kết quả thực tế.

 • Đường xu hướng

Đường xu hướng được sử dụng để thiết lập dữ liệu tác động kinh doanh trong tương lai của chương trình đào tạo. Những dự báo dữ liệu này được so sánh với dữ liệu thực tế để tính toán tác động kinh doanh của chương trình đào tạo.

Cuối cùng, ROI đào tạo được tính bằng cách sử dụng các lợi ích và chi phí của chương trình. Các số liệu chính là Tỷ lệ chi phí lợi ích (BCR) và ROI. Các công thức được chấp nhận rộng rãi được sử dụng là:

 • BCR = Tổng lợi ích của chương trình / Tổng chi phí chương trình
 • ROI = {(Tổng lợi ích của chương trình – Tổng chi phí chương trình) / Tổng chi phí chương trình} x 100%

Đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân viên

Các công ty đào tạo doanh nghiệp cần thay đổi suy nghĩ theo hướng đo lường tác động của các chương trình đào tạo với khả năng trình bày dữ liệu thống kê về cách các chương trình đào tạo tác động đến mục tiêu kinh doanh. Sử dụng các Chỉ số và số liệu hiệu suất chính để căn chỉnh với các phân tích có nguồn gốc từ Hệ thống quản lý học tập (LMS) có thể giúp rút ra kết quả rõ ràng. Cũng nên hiểu và tận dụng các khả năng phân tích dữ liệu của HR và các hệ thống đào tạo (LMS hoặc CMS) được sử dụng trong một tổ chức.

7 lợi ích khổng lồ của dạy học trực tuyến

Đo lường tác động của các chương trình đào tạo nhân viên

Đo lường tác động của đào tạo nhân sự tới kết quả kinh doanh có thể tốn thời gian và phức tạp. Tuy nhiên, thực tế là các chương trình đào tạo hiệu quả có thể tác động đến nhiều điểm tiếp xúc hơn của một tổ chức mà chúng ta có thể hình dung. Do đó, tầm quan trọng của việc áp dụng các phương pháp đo lường phù hợp cung cấp dữ liệu cho các nhà lãnh đạo đào tạo về cách các chương trình đào tạo có thể giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Nếu vẫn đang còn băn khoăn về các giải pháp đào tạo nội bộ có tích hợp hệ thống quản lý, đo lường cho nhân viên, các chủ doanh nghiệp không nên bỏ qua We. We tự tin là phần mềm quản lý đào tạo chất lượng, mang đến những trải nghiệm tốt, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. Chúc các doanh nghiệp luôn thành công

0937.672.889
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon